17 oktober 2018

IJs maken uit melk en data

Ben&Jerry’s is op weg naar een smart factory. Een eerste stap was de implementatie van een nieuw informatiesysteem voor het monitoren en aansturen van de productieprocessen […]
BUY NOW