FAQ


De keuze voor een eenheid is sterk afhankelijk van de mogelijkheden om te meten en de praktische invulling daarvan. Meestal wordt beschikbaarheid uitgedrukt in minuten (tijd). Voor de prestatie wordt meestal de eenheid ‘aantal/minuut’ gebruikt. Voor kwaliteit wordt meestal ‘aantal’ gebruikt of een percentage van de totale productie.

De ideale OEE is per machine verschillend. Er kan geen standaard regel voor worden afgegeven. Er is wel een WCM-richtlijn die staat op 85% maar dat is lang niet altijd haalbaar en soms zelfs onwenselijk. Stel nu dat de beschikbaarheid 88% is, de prestatie 85% en de kwaliteit 99%, dan geeft dat een OEE van 74%. Stel nou dat we alles op alles zetten en het volgende bereiken: beschikbaarheid 97%, prestatie 98%, kwaliteit 85% en een OEE van 80,8%. Nu is de vraag of het wenselijk is dat de OEE gestegen is ten koste van de kwaliteit, van 99% naar 85%. De kans is groot dat de OEE-winst niet opweegt tegen het kwaliteitsverlies. Dat is een kwestie van rekenen of de maatregelen renderend zijn. De kracht van OEE zit in de weergave van de 3 getallen, beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit. Doordat deze naast elkaar worden weergegeven is de onderlinge verhouding goed zichtbaar en kan bepaald worden waar verbeteren het meeste effect heeft.

Ja, dat kan zeker! OEE zegt niets over het behaalde rendement. Een hogere OEE hoeft niet per definitie meer winst op te leveren. In het voorbeeld bij vraag 2 kunnen de kosten van de kwaliteit wel eens behoorlijk op het resultaat drukken.

Normaal gesproken wordt door de machinebouwer een maximale ontwerpsnelheid afgegeven. Deze snelheid kan echter door slijtage op den duur lager komen te liggen. Indien men ervan overtuigd is dat de machine de maximale opgegeven snelheid niet haalt dient deze door middel van proeven te worden vastgesteld. Maar het kan ook zo zijn dat de snelheid door allemaal verbeteringen is verhoogd in de loop der jaren. Dan geldt altijd de hoogste snelheid.

De OEE dient ten minste gedurende een volledige dienst (8 uur) te worden gemeten. Daarnaast is de OEE een hulpmiddel om continue te verbeteren. Daarom is het raadzaam om de OEE op de belangrijke machines en lijnen continu te blijven meten.

Het is niet de bedoeling dat de OEE een foutengevoelige registratiemethodiek wordt. Het is alleen zinvol om gedetailleerd oorzaken te registreren wanneer daar aanleiding toe is. Als de storingen bijvoorbeeld 20% van de bedrijfstijd bedragen, dan is het zinvol om uit te zoeken waar die allemaal door worden veroorzaakt. Als dat slechts 1% is dan is dat veel minder belangrijk.

Wanneer er meerdere oplossingen voor de oorzaken zijn dan kan meestal het beste worden gekozen voor de meest eenvoudige en meest praktische oplossing. Tijdens een overleg is het zinvoller om 50 oorzaken globaal te bespreken en daarvoor eenvoudige oplossingen aan te dragen dan uren lang discussiëren over één oorzaak.

Een machine is productief wanneer die iets produceert. Productiviteit zegt niets over de geproduceerde producten.

Nee! De OEE kan nooit boven de 100% uitkomen. Wanneer dat wel het geval is, zit er gegarandeerd een fout in de registratie of in de prestatienorm. 100% x 100% x 100% = 100%.

In een OEE meetdefinitie wordt vastgelegd welke data men gaat verzamelen en waar het meetpunt komt te liggen voor de OEE meting. De meetdefinitie wordt gebruikt bij het inrichten van de OEE software. Een meetdefinitie kan ook ingezet worden om andere processen of studies vast te leggen voordat ze in software geïmplementeerd worden.

Onze software partners.


  • SaMa Techniek I Partner OEE Specialist
  • Ksl Automation I Partner OEE-Specialist
  • Future Proof I OEE Specialist
BUY NOW